Vindskyddet har sittplatser samt grillplats. Det ligger på Bräntbergets norra kläpp med utsikt över Österånsdalgång och Grundfors. I NV kan man klara dagar se Österbacka och bergtäkten i Vitberget. 

Vägbeskrivning: 

Om du kommer från Tavelsjö kör du leden mot Kroksjö tills du passerat avtaget till Grundfors och fortsätter ytterligare dryga 500 m. Vik sedan höger vid skylt Bräntbergskläppen och följ anslutningsleden ca 1 km fram till vindskyddet. 

Om du kommer från Kroksjö kör du leden mot Tavelsjö ca 1,5 km tills du kommer ut ur skogen strax innan Grundfors.Vik sedan vänster vid skylt Bräntbergskläppen och följ anslutningsleden ca 1 km fram till vindskyddet.